Az első fecske Bécsből

Marlene Nowotny, az ORF.at újságírója így látta a Festwochenen vendégszereplő Winetrreise c., a Proton Színházzal közösen létrehozott műsorunkat.

A „Téli utazás” (Die Winterreise) a menekültek útt követi 

 Néma képek és hatalmas hangzásMundruczó Kornél magyar rendező Schubert „Téli utazás” c. művét az ünnepi játékokon hatásos videovetítésekkel kísért zenekari darabként mutatja be. A Gösserhalle-i rendezésben a dalest elveszti intim részletgazdagságát és egy radikális átértelmezésben a menekülteket útjukon, a magyar autópályára, végül a „rendfenntartó erők” kezei közé kíséri el. 

 A zenekar mögött domb emelkedik, azon egy koszlott kanapét, egy piszkos WC-t és egy turkálóból felöltöztetett tenort látunk. Aki ennél a „Téli utazásnál” feketére lakkozott zongorára és statikus énekesre számít, hiába vár. Szemenyei János egy magányos utazáson lévő fiatal férfi történetét énekli és játssza el teljes átéléssel. 

 Egy magányos menekülés képei 

 „Idegenként jöttem, idegenként is távozom.” A „Téli utazás” első versszaka sokkal hatásosabb azokkal a képekkel, melyeket Mundruczó  a Proton színház társulatával  a színpad mögötti hatalmas vászonra vetít. 

A felvételek a bicskei magyar menekülttáborban készültek. Miközben Szemenyei a kanapén forgolódik és énekét esetenként váratlan kiáltásokkal szakítja meg, a nézők vigasztalan kalyibákról, üres hűtőszekrényekről és jóformán bútorozatlan közösségi helyiségekről készült videókat látnak. 

Mundruczó már 2013-ban forgatott a táborban. Saját elmondása szerint semlegesebb képekre törekedett, mint amilyenekkel a klasszikus média dolgozik, ahol egyértelműen felismerhető az ideológiai szándék. Ő fiatal férfiakat, fiatal családokat mutat, akik ismeretlen cél felé vették útjukat, majd megrekedtek Európában és most arra várnak, hogy végre megérkezzenek. 

 Az eredetit meghaladó, drámai hangzás 

Hans Zender a „Téli utazás” „megkomponált interpretációjával” messzire került az eredetitől. Bár a dalok felismerhetők, Zender verzióját a hangszerelés jócskán romantizálja. Az Óbudai Danúbia Zenekar erős drámaisággal interpretálja azt a dalciklust, melyet Schubert 1827-ben halála előtt egy évvel komponált. 

Szemenyeinek felerősítve kell énekelnie, hogy a Gösserhalle-t betöltse. Éneklése részben mégis egy kis visszhanggal van megtámogatva. Megrögzött Schubert-kedvelőknek ez feltehetőleg túl sok. Akiket ez nem zavar, azok az intenzív színészi ábrázolást látják. A tenor úgy tűnik, szándékosan beszél erős magyaros akcentussal, hogy ezzel is felerősítse az általa megjelenített elfogadás utáni vágyakozást.

Nyomasztó aktualitás 

A rendező ezt a helyenként túláradó drámaiságot arra használja, hogy a hazátlanság és menekülés nyomasztó aktualitását megmutassa. Szándékát nem lehet nem észre venni. Színészi játék, zene és videoinstalláció többnyire egyszerre érik el az érzelmi csúcspontot. Ez a szinkronitás  az este folyamán némileg elhasználódik. 

Legjobb példa erre talán a ciklus 13. dala, „A posta”. Szemenyei a vonósoktól kísérve azt énekli: „A posta nem hoz levelet neked”. Közben kétségbeesetten ír egy darab papírra. A háttérben menekülteket látunk, akik különböző nyelveken otthonmaradt rokonaiknak üzeneteket fogalmaznak meg. Ezen a ponton a hangtechnika szinte már musicalre emlékeztetően javítja fel/emeli meg az énekes hangját, annyira patetikusan tölti be a dal a teret. 

Mivé lett a vágyott úti cél? 

Mundruczo rendezése ott végződik, ahol sok menekült számára a reményvesztettség és a hontalanság elkezdődik: a magyar autópályán, ahol a magyar „rendfenntartó szervek” a menekülttábor felé kísérik őket. Férfiak, nők és gyerekek reményteli arcát látjuk, akik boldogok, hogy végre megérkeztek. A hosszú várakozás a táborban még előttük áll. 

A rendező azt mondja, hogy a „Téli utazás” a gyerekkorára emlékezteti, hogy Schubert zenéje a családjának a Szovjetúnió idején maga a biedermeier vágyálom volt. Ma számára már más a mű olvasata: egy magányos, bizonytalan kimenetelű utazást jelent. A közönség nyitott volt erre az újszerű megközelítésre és kitartó tapssal zárta az estét. 

 Marlene Nowotny, ORF.at