Jogi nyilatkozat

Azzal, hogy belép a www.odz.hu weboldalra, teljes körűen elfogadja az alábbi feltételeket:

 • A odz.hu webszájton (“lap”) található tartalom a Óbudai Danubia Zenekar (“zenekar”) szellemi tulajdona.
 • Kiadó fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.
 • Zenekar előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.
 • Zenekar oldalai teljes egészükben, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.
 • A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Zenekar követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
  a) nem módosítja az eredeti információt,
  b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
 • A danubiazenekar.hu és az odz.hu domainnevek, valamint az Óbudai Danubia Zenekar név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása -– a hivatkozás kivételével – kizárólag Zenekar előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.
 • A lap pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.