Pályázati felhívás

 GAZDASÁGI VEZETŐ munkakör betöltésére

Az Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pályázatot hirdet gazdasági vezető munkakör betöltésére a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, valamint az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (Emtv.) alapján.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
 • felsőfokú pénzügyi, számviteli vagy közgazdasági végzettség, gazdasági szakképzettség
 • legalább 3 év gazdasági vezetői tapasztalat
 • mérlegképes könyvelői vagy azzal egyenértékű szakképesítés és a tevékenység ellátására jogosító engedély (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény – Szt. – 151. § (3)-(5) bek. szerint)

A munkakör célja: a Társaság jogszerű gazdálkodási, pénzügyi-számviteli, beszerzési, kontrolling, költségvetési és vagyon-nyilvántartási, munkaügyi folyamatainak, valamint ügyviteli tevékenységének biztosítása

A munkakörhöz tartozó főbb feladatok, felelősségek:

 • a Társaság gazdasági szervezete munkájának megszervezése, irányítása, ellenőrzése
 • a Társaság éves költségvetésének és üzleti tervének előkészítése
 • az elfogadott üzlet terv végrehajtása során a költségvetési előirányzatok teljesülésének figyelemmel kísérése, a pénzügyi, számviteli rend betartása és betartatása, illetve a Társaságra vonatkozó jogszabályok és intézkedések érvényesítése
 • a Társaság beszámolójának előkészítése, a Társaság pénzügyi, számviteli, gazdálkodási tevékenységéhez kapcsolódó jelentéskészítési és adatszolgáltatási feladatok ellátása
 • a Társaság vagyonának használatával, nyilvántartásával, védelmével összefüggő feladatok teljesítése
 • a Társaság működtetésével, üzemeltetésével, beruházásaival kapcsolatos feladatok ellátása
 • a Társaság pénzügyi, számviteli, gazdálkodási tevékenységét érintő szabályzatok elkészítése, azok folyamatos felülvizsgálata
 • a Társaság szerződéses partnereivel szemben fennálló gazdasági-pénzügyi kötelezettségek teljesítése, a Társaság követeléseinek érvényesítése, a Társaság szerződéseinek nyilvántartása
 • humánpolitikai és bérgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása
 • közbeszerzési eljárások előkészítéséhez, lebonyolításához pénzügyi szakértelem biztosítása
 • a Társaság tulajdonosa, felügyelőbizottsága és könyvvizsgálója, illetve ágazati irányító szervek részére biztosítandó gazdálkodási tárgyú szakmai anyagok elkészítése
 • rendelkezés a Társaság bankszámlája felett (más munkatársakkal együttesen)

Elvárt készségek, kompetenciák:

 • Microsoft Office irodai alkalmazások felhasználói szintű alkalmazása, kiemelkedő Excel ismeretek
 • adózási és számviteli területre vonatkozó jogszabályok naprakész ismerete
 • stratégiai és analitikus gondolkodásmód, rendszerszemlélet, elemzőkészség
 • határozottság, jó szervezőkészség, problémamegoldó képesség
 • kimagasló felelősségtudat, megbízhatóság, precizitás
 • gyors, hatékony munkavégzés
 • nyitottság a Társaság tevékenységéből adódó speciális feladatok elvégzésére

Az elbírálásánál előnyt jelent:

 • közintézménynél vagy közpénzből fenntartott intézménynél és/vagy előadóművészeti vagy egyéb kulturális intézménynél szerzett gazdasági vezetői tapasztalat
 • pályázatok írásában, megvalósításában szerzett tapasztalat
 • az IntertTicket (jegy.hu) jegyértékesítő rendszer ismerete
 • tárgyalóképes nyelvtudás angol nyelven

A munkaviszonnyal kapcsolatos információk:

 • időtartama: határozatlan
 • próbaidő: 3 hónap
 • munkaidő: teljes munkaidő
 • munkavégzés helye: a munkáltató székhelye és telephelyei
 • bérezés: megegyezés szerint

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, nyilatkozatok:

 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél a betöltendő pozícióra vonatkozó szakmai elképzelésekről, bérigény megjelölésével
 • szakképzettséget, egyéb képzettséget tanúsító okiratok másolata
 • az Szt. 151. § (3)-(5) bek. szerint a tevékenység ellátására jogosító engedély másolata
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban feltüntetett személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nyertes pályázat esetén az igazolást legkésőbb a jogviszony létesítése napjáig bemutatja
 • nyilatkozat nyertes pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A pályázatok benyújtásával és elbírálásával kapcsolatos információk:

 • a pályázati kiírás további közzétételének helye: https://www.profession.hu/
 • a pályázatok benyújtásának határideje: 2020. október 22.
 • a benyújtás módja: emailen az allas@odz.hu e-mail címre (az email tárgyában kérjük feltüntetni a munkakör „gazdasági vezető” megnevezését), vagy az alábbi postacímre: Óbudai Danubia Zenekar, 1033 Budapest, Laktanya u. 35.
 • a pályázat elbírálásának rendje: Az érvényes pályázatok előszűrését követően a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázati eljárásban sor kerülhet második meghallgatásra is. A foglalkoztatásról a Társaság ügyvezetője dönt. A jelentkezők a pályázatuk elbírálásáról elektronikus úton kapnak tájékoztatást. A Társaság a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja. A pályázat elbírálásának várható határideje: 2020. október 30. A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
 • a pályázati kiírással kapcsolatos további információ: allas@odz.hu, tel: +36/1 269 1178
 • a munkáltatóval kapcsolatban további információ: odz.hu
A pályázat részletei a linkre kattintva is olvashatók: