Magyar Örökség Díjban részesült zenekarunk

Június 23-án, délelőtt az MTA Dísztermében adták át a Magyar Örökség Díjakat, többek között az Óbudai Danubia Zenekarnak is.

A zenekar kultúrmissziójáról szóló laudációt Dr. Takács József neurobiológus, egyetemi tanár, a Magyar Örökség és Európa Egyesület alelnöke mondta el.

magyar örökség díj

A díj azon magyar intézményeknek, csoportoknak adható, akik tevékenységükkel hozzájárultak a magyar kultúra, gazdaság, sport, tudomány, azaz a magyar társadalom erkölcsi, szellemi felemeléséhez. Ezek együttesen alkotják a magyarság „láthatatlan szellemi múzeumát”.
A Magyar Örökség díj kitüntetettjeinek kiválasztása az alulról építkező demokrácia elvén és gyakorlatán alapszik: mindenkinek módjában áll díjra javasolni az általa érdemesnek tartott személyt, együttest, intézményt, teljesítményt. A Magyar Örökség díj bírálóbizottsága kizárólag az így beérkezett javaslatokból választja ki a díjazandókat. Évente négy alkalommal, esetenként hét-hét díjat osztanak ki. Kulturális műsor keretében kerül kiosztásra a Magyar Öröksége díj.

A díj nem jár pénzjutalommal, a díjazottak nevét és a laudációkat az ún. „Aranykönyv” őrzi.